2,804 total views,  3 views today

Regulamin Stowarzyszenia ” Amor Patriae Nostra Lex – Miłość Ojczyzny Naszym Prawem „


Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Link


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania,  noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Link


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania,  noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Link