17,395 total views,  11 views today

Czym jest promesa?

Możemy starać się doszukać definicji prawnej, jednakże według mnie bardziej wymowna jest definicja wynikająca ze zwyczaju i naszego języka. Według  Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego jest to:

  1. „obietnica dokonania określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia”;
  2. „zobowiązanie się organu państwowego do wydania określonej decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności”;
  3. „dokument zawierający takie zobowiązanie”.

Promesa na zakup broni, jest więc niczym innym jak zezwoleniem uprawniającym do nabycia określonej jednostki broni palnej.

Jak wygląda promesa?

Przykładowa promesa wystawiona przez Krakowski Oddział Żandarmerii Wojskowej, został zamieszczony obok.

Jak uzyskać promesę?

Aby uzyskać promesę, po wcześniejszym otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na broń palną, należy:

  • Będąc żołnierzem:  drogą pocztową na adres właściwego Oddziału Żandarmerii Wojskowej  przesłać wniosek (podanie) o wydanie ” zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni , wraz z dowodem wniesienia opłaty na konto właściwego Oddziału Żandarmerii Wojskowej;
Ile mogę mieć promes?

Maksymalna liczba posiadanych promes zależy wyłącznie od maksymalnej liczby egzemplarzy broni określonej w pozwoleniu na broń.

Ile kosztuje wydanie pojedynczej promesy?

Koszt pojedynczej promesy to 17 zł.

Czy promesa może się przedawnić?

Nie, promesa, jest ważna bezterminowo. Jednakże jest ona sprzężona z dowodem osobistym osoby na którą została ona wydana. Jeśli więc twój dowód osobisty się przedawnił, promesy również tracą ważność. Co więcej w przypadku zmiany miejsca zameldowania, jesteś zobligowany do wymiany dowodu osobistego, w konsekwencji czego twoje promesy utracą ważność.

To taki ważny dokument, czy muszę go przechowywać w sejfie?

Żaden dokument nie normuje sposobu przechowywania posiadanych promes, ogranicza Cię tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek oraz własna wyobraźnia.

Czy wnioskując o wystawienie pierwszej promesy muszę już mieć sejf/ kasę pancerną?

Sejf/ kasa pancerna będzie Ci dopiero potrzebna kiedy z twoją pierwszą promesą wybierzesz się w szeroki świat celem zakupu swojej pierwszej sztuki broni palnej.

Mam już pozwolenie na broń i pierwszą promesę, jak kupić pierwszy egzemplarz broni palnej?

O tym dowiesz się już wkrótce… jak kupić pierwszy egzemplarz broni palnej