9,466 total views,  1 views today

Jak Przystrzelać broń?

Czym jest przystrzelanie broni.

 Jest doprowadzeniem broni do celności. Innymi słowy doprowadzeniem do sytuacji w której linia celowania przecina się z linią toru lotu pocisku na określonej odległości.

Na jaką odległość przystrzelać posiadaną broń?

 Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam dokonując analizy następujących czynników:

  1. Toru lotu pocisków wynikających z różnych odległości przystrzelania;
  2. Maksymalne odległości na której zamierzasz prowadzić ogień;
  3. Posiadany typ celownika;
  4. Czy potrzebujesz prowadzić ogień z broni obróconej o 90 stopni?

Broń przystrzelana na 100 m.

 Pierwszą z wielu możliwości przystrzelania broni jest przystrzelanie na odległości 100 m. Wykresy zamieszone poniżej prezentują wartości przewyższeń/ opadu toru lotu pocisku, dla broni o 11 calowej lufie. Czerwona przerywana linia symbolizuje linię celowania.

Wykres 1. Zarys toru lotu pocisku dla broni przystrzelanej na odległości 100 m

Wykres 2. Zarys toru lotu pocisku dla broni przystrzelanej na odległości 100 m
Punkt celowania na 100 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 200 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 300 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 400 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.

Prezentacja poszczególnych punktów celowania zamieszczona powyżej uzmysławia nam jak duże poprawki należy wykonywać aby razić cel położony od 300 metra. Z praktycznego punktu widzenia jedyną według mnie przesłanką przemawiającą za przystrzelaniem broni na 100 metrów jest posiadanie celownika z naniesioną siatką do strzelania na dalsze odległości, przykład poniżej.

Punkt celowania na 100 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 200 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 300 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 400 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.


Broń przystrzelana na 25 m.

 Kolejną z wielu możliwości przystrzelania broni jest przystrzelanie na odległości 25 m. Wykresy zamieszone poniżej prezentują wartości przewyższeń/ opadu toru lotu pocisku, dla broni o 11 calowej lufie. Czerwona przerywana linia symbolizuje linię celowania.

Wykres 3. Zarys toru lotu pocisku dla broni przystrzelanej na odległości 25 m.
Wykres 4. Zarys toru lotu pocisku dla broni przystrzelanej na odległości 25 m.

 Jeżeli w naszej wrodzonej perfekcji nie satysfakcjonuje nas trafienie w dowolną część klatki piersiowej lecz np w serce uwzględniając zaprezentowany powyżej tor lotu pocisku, należy obierać następujące miejsca celowania.

Punkt celowania na 100 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 200 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 300 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 400 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.

Broń przystrzelana na 50 m.

 Ostatnią, niezwykłe popularną możliwością przystrzelania broni jest przystrzelanie na odległości 50 m. Wykresy zamieszone poniżej prezentują wartości przewyższeń/ opadu toru lotu pocisku, dla broni o 11 calowej lufie. Czerwona przerywana linia symbolizuje linię celowania.

Wykres 5. Zarys toru lotu pocisku dla broni przystrzelanej na odległości 50 m.
Wykres 6. Zarys toru lotu pocisku dla broni przystrzelanej na odległości 50 m.
Punkt celowania na 100 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 200 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 300 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.
Punkt celowania na 400 m. Miejsce padania pocisków środek klatki.