998 total views,  5 views today

 Pamiętaj, iż żyjemy w Państwie prawa, a posiadanie broni wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Ignorantia iuris nocet  (łac. nieznajomość prawa szkodzi)  wyrażająca jedną z podstawowych zasad prawa rzymskiego była, jest i będzie zawsze aktualna. Dlatego zanim przystąpisz do dalszej lektury, przynajmniej ten jeden jedyny raz zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w dziale O APNL.
Kiedy już przejrzałeś najważniejsze Ustawy i Rozporządzenia, pocieszę Cię pisząc, iż droga do rozpoczęcia kolekcjonowania broni palnej będąc żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest naprawdę prosta, wystarczy, iż będziesz postępował według następujących kroków.


Krok 1: Zapisz się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

 Istnieje wiele stowarzyszeń w Kraju. Niektóre mają charakter ogólnopolski inne wyłącznie lokalny. Z pewnością różnią się znacząco pod wieloma względami. Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy do jakiego stowarzyszenia dołączysz. Zwróć uwagę na opłaty rekrutacyjne (wpisowe) oraz wysokość opłat członkowskich (rocznych), po co płacić za coś innego niż broń i amunicja? Jeżeli szukasz maksymalnej redukcji kosztów, dołącz do nas! W wyniku pozytywnego procesu rekrutacyjnego od swojego stowarzyszenia otrzymasz dwa dokumenty:

1. Statut/ Regulamin stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (potwierdzony za zgodność w stowarzyszeniu);

2. Zaświadczenie o byciu członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim;

Gratuluję, uzyskując dwa wymienione wyżej dokumenty wypełniasz kryterium posiadania „ważnych dokumentów wskazujących na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej wydanie pozwolenia na broń we wskazanym celu”.


Krok 2: Uzyskaj  wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści.

 Na stronie Żandarmerii Wojskowej znajdziesz wszystkie wymagane pliki (link oraz plik *.pdf z 15.07.2022 poniżej):


Plik wystarczy, pobrać, wypełnić zgodnie z wyciągiem z rozkazu na który się powołujemy, wydrukować i przekazać drogą służbową do kancelarii jawnej celem złożenia na ręce dowódcy Jednostki Wojskowej.Tym samym uzyskałeś:

3. Wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści.


Krok 3: Uzyskaj oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Dawniej uzyskałem powyższe zaświadczenie w Urzędzie Miejskim,w ewidencji ludności, wydawane było od ręki, jednakże kosztowało zawrotne 17 złotych. Na szczęście w ostatnim czasie nie musimy narażać się na zbędne koszty, tak jak w przypadku powyżej, ze strony Żandarmerii Wojskowej wystarczy pobrać „oświadczenie o miejscu stałego pobytu”, następnie wydrukować, wypełnić i dołączyć do pozyskanych dokumentów. W przypadku braku możliwości pobrania pliku na stronie ŻW (link oraz plik *.pdf z 15.07.2022 poniżej):


Właśnie uzyskałeś:

4. Oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.


Krok 4: Uzyskaj dowód wniesienia opłaty skarbowej

Twoje miejsce zamieszkania determinuje oddział Żandarmerii Wojskowej która będzie prowadzić postępowanie administracyjne wobec twojej osoby. Na dzień 30.12.2017 wysokość opłaty to 242 zł, ponadto na chwilę obecną mamy następujące Oddziały Żandarmerii Wojskowej:

 • MAZOWIECKI ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ŻAGANIU;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W KRAKOWIE;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W SZCZECINIE;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ELBLĄGU;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY;

Szczegółowe i najbardziej aktualne dane dotyczące oddziałów, oraz numery rachunków do uiszczenia jakże ważnej opłaty znajdziesz na ich stronie głównej (link oraz plik *.pdf z 15.07.2022 poniżej). Gratuluję po dokonaniu wpłaty, zaksięgowaniu przelewu oraz wydrukowaniu dowodu wpłaty uzyskałeś:


5. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – 242 zł, tytułem – „pozwolenie na broń ” na konto podane na stronie właściwego oddziału ŻW;

Krok 5: Uzyskaj dokumenty poboczne

6. Kserokopia dowodu osobistego, wykonaj w taki sposób aby obie strony dowodu osobistego znajdowały się na jednej kartce;

7. Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm – w ubiorze cywilnym.


Krok 6: Wypełnij podanie o broń do celów kolekcjonerskich

Wniosek, oferowany jako wzór na stronie Żandarmerii Wojskowej oraz wzór nieco poprawiony przez nasze stowarzyszenie, znajdziesz, poniżej:


Do podania, musisz dołączyć następujące załączniki:

 1. Statut/ Regulamin stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (potwierdzony za zgodność w stowarzyszeniu);
 2. Zaświadczenie o byciu członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim;
 3. Wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści.
 4. Oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.
 5. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – 242 zł, tytułem – „pozwolenie na broń ” na konto podane na stronie właściwego oddziału ŻW;
 6. Kserokopia dowodu osobistego, wykonaj w taki sposób aby obie strony dowodu osobistego znajdowały się na jednej kartce;
 7. Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm – w ubiorze cywilnym.

Mini F.A.Q.

Dni mijają a ja nadal nie otrzymałem dokumentów od stowarzyszenia, co robić?

 1,572 total views,  7 views today

Zapraszam do kontaktu email/ telefon. Czasami opóźnienia wynikają z brakach w wypełnionych formularzach lub mojej nieobecności.

Zapisałem się do APNL, kiedy otrzymam dokumenty?

 1,568 total views,  7 views today

Komplety dokumentów, są nadawane co piątek. Zazwyczaj docierają w ciągu 2-3 dni roboczych od daty nadania.

Czy do pozwolenia powinienem dołączyć życiorys?

 1,575 total views,  7 views today

” Dokument w postaci życiorysu żołnierza zawodowego nie jest wymagany jako załącznik do składanego wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną
do celów kolekcjonerskich. W związku z powyższym Oddziały ŻW jako organa administracji nie żądają dostarczenia takiego dokumentu od wnioskodawcy. Jednakże osoby składające wniosek niejednokrotnie same załączają ww. dokument, jako dodatkowy, który ma przekonać organ prowadzący postępowanie,
iż po jej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki aby takie pozwolenie na broń uzyskać”.

ppłk Artur Karpienko

03.01.2018, Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.