3,822 total views,  6 views today

Egzamin w KWP

Jeżeli nie jesteś funkcjonariuszem państwowym zwolnionym z egzaminu, podczas procesu pozyskiwania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich czeka Cię wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz egzamin. Dzięki uprzejmości policjantów wybranych Komend Wojewódzkich Policji, udało się uzyskać odpowiedź na zapytanie o informację publiczną dotyczącą przykładowych zestawów pytań podczas egzaminu na pozwolenie w celach kolekcjonerskich, aby spróbować się z przykładowym testem bez poważniejszych konsekwencji wystarczy że wybierzesz jeden z zestawów zamieszczonych poniżej:

W 2017 roku z uwagi na niepokoje osób przygotowujących się do egzaminów zwróciliśmy się do wszystkich KWP w kraju z prośbą o przesłanie list pytań wykorzystywanych podczas egzaminów teoretycznych pozwolenia broni do celów kolekcjonerskich. Znamienita większość Komend Wojewódzkich dosyć nieprofesjonalnie podchodzi do prośby o udzielenie informacji publicznej zasłaniając się przygotowywaniem egzaminów w ostatniej chwili, lub opracowywaniem pytań dorywczo przed egzaminem itd. Jedynie KWP Kraków, Lubin i Wrocław postarały się  w sposób rzetelny podejść do tematu (chylę czoła).


KWP w Kraków:


KWP w Lublinie:

Z uwagi na fakt iż zaprezentowane przez pozostałe KWP podejście interpretuję jako czystą niechęć do ułatwienia procesu należytego przygotowania się do drogiego i stresogennego egzaminu, postanowiłem opublikować odpowiedzi poszczególnych KWP, które wolą zasłonić się własnym nieprzygotowaniem lub niekompetencją niż ułatwić praworządnemu obywatelowi pozyskanie broni.

KWP w Gdańsku:

„(…) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie posiada zbiorczego wykazu pytań wykorzystywanych podczas egzaminów (…) Treść pytań w testach opracowywana i przygotowywana jest każdorazowo na potrzeby konkretnego egzaminu z części teoretycznej na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.(…)”

 

KWP w Szczecinie:

„(…) informuję, że pytania wykorzystywane podczas egzaminów, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 576 z późn. zm.) układane są odrębnie do każdej sprawy, choć biorąc pod uwagę ich wąski zakres przedmiotowy, pytania te w różnych zestawach mogą być podobne lub nawet takie same. W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie nie został opracowany uniwersalny „bank pytań”, z którego byłyby wybierane pytania na konkretne egzaminy (…)”.

 

KWP w Łodzi:

„(…) uprzejmie informuję, iż Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nie dysponuje bazą danych obejmujących zbiór pytań wykorzystywanych podczas przeprowadzanych egzaminów ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią. Pytania do przedmiotowego egzaminu przygotowywane są bezpośrednio przed egzaminem (…)”.

 

KWP w Kielcach:

„(…) Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nie posiada bazy pytań wykorzystywanych podczas egzaminów przed komisją powołaną przez organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. W związku z powyższym nie ma możliwości przekazania ww. informacji (…) przewodniczący komisji, instruktor strzelań policyjnych oraz członek komisji każdorazowo przed egzaminem tworzą pytania w oparciu o (…)”.