670 total views,  1 views today

Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany zarówno w sytuacji geopolitycznej jak i w świadomości naszych rodaków. Czy zdajesz sobie sprawę jak bardzo zdarzenia za naszą wschodnią granicą wpłynęły na uproszczenie realnej możliwości zwiększenia przeżywalności ludności cywilnej np poprzez pozyskanie zawczasu sprzętu ochronnego takiego jak hełmy wojskowe lub kamizelki kuloodporne?
Powiedzmy, że jako człowiek świadomy (posiadający już plan minimum w zakresie uzbrojenia na czas „W”) postanawiasz doposażyć się zawczasu w niezbędny sprzęt ochronny stosownej klasy. Co więcej powiedzmy, iż pomimo tego, że na zagranicznych stronach internetowych znajdziesz specyfikację lepszego wyposażenia (np. lżejszego w tej samej klasie NIJ IV) postanowiłeś że nawet jeśli będzie drożej i ciężej to wesprzesz Polski przemysł zbrojeniowy…. jednakże jako obywatel Polski niestety nie możesz tego zrobić


Krajowa reglamentacja technologii o znaczeniu typowo obronnym

W chwili obecnej obowiązująca „Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” ogranicza możliwości obrotu dóbr znajdujących się w naszym rejonie zainteresowania.

Kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy,
kończyn i innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia, oraz przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie
odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom
kształcącym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także
przedsiębiorcom prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się
o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Art. 61. ust. 9
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


W tym samym czasie, niezbyt daleko stąd reglamentowane przez Polski rząd dobra traktowane są jak spożywka w warzywniaku….

Folkward.com — czyżby w Austri rząd nie obawiał się iż obywatele będą grasować w płytach balistycznych wytrzymujących trafienie pociskiem karabinowym?


mirasafety.com — naturalnie bezproblemów…

Co więcej gdybyś zechciał zakupić komplet na potrzeby wzmocnienia wysiłków naszych wschodnich sąsiadów, rząd czasowo ułatwił nabywanie sprzętu ochronnego celem przekazania go na Ukrainę. Czyżby życie naszych rodaków było mniej warte? Z mojej perspektywy powyższe ograniczenie powinno zostać natychmiast całkowicie i permanentnie zniesione.

Jak myślicie czy najbliższe tygodnie i miesiące zmienią coś w powyższym temacie, czy też potrzeba więcej chleba i igrzysk? A może uważacie, że powinniśmy coś zrobić w ty temacie?

Co możemy zrobić z tym tematem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *