7,905 total views,  11 views today

Jak będąc żołnierzem uzyskać pozwolenie uprawniające do kolekcjonowania broni palnej?

 Pamiętaj, iż żyjemy w Państwie prawa, a posiadanie broni wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Ignorantia iuris nocet  (łac. nieznajomość prawa szkodzi)  wyrażająca jedną z podstawowych zasad prawa rzymskiego była, jest i będzie zawsze aktualna. Dlatego zanim przystąpisz do dalszej lektury, przynajmniej ten jeden jedyny raz zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w dziale O APNL.
Kiedy już przejrzałeś najważniejsze Ustawy i Rozporządzenia, pocieszę Cię pisząc, iż droga do rozpoczęcia kolekcjonowania broni palnej będąc żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest naprawdę prosta, wystarczy, iż będziesz postępował według następujących kroków.

 

Krok 1: Zapisz się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

 Istnieje wiele stowarzyszeń w Kraju. Niektóre mają charakter ogólnopolski inne wyłącznie lokalny. Z pewnością różnią się znacząco pod wieloma względami. Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy do jakiego stowarzyszenia dołączysz. Zwróć uwagę na opłaty rekrutacyjne (wpisowe) oraz wysokość opłat członkowskich (rocznych), po co płacić za coś innego niż broń i amunicja? Jeżeli szukasz maksymalnej redukcji kosztów, dołącz do nas! W wyniku pozytywnego procesu rekrutacyjnego od swojego stowarzyszenia otrzymasz dwa dokumenty:

1. Statut/ Regulamin stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (potwierdzony za zgodność w stowarzyszeniu);
2. Zaświadczenie o byciu członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim;

Gratuluję, uzyskując dwa wymienione wyżej dokumenty wypełniasz kryterium posiadania „ważnych dokumentów wskazujących na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej wydanie pozwolenia na broń we wskazanym celu”.

 

Krok 2: Uzyskaj  wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści.

 Na stronie Żandarmerii Wojskowej, można było znaleźć znaleźć wspaniały wzór , wystarczy, pobrać, wydrukować, wypełnić zgodnie z wyciągiem z rozkazu na który się powołujemy i przekazać drogą służbową do kancelarii jawnej celem złożenia na ręce dowódcy Jednostki Wojskowej.
Pamiętaj, że zaświadczenie jest ważne 30 dni, więc warto pozyskać je na ostatniej prostej przygotowywania dokumentów. Tym samym uzyskałeś:

3. Wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści.

 

Krok 3: Uzyskaj oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Dawniej uzyskałem powyższe zaświadczenie w Urzędzie Miejskim,w ewidencji ludności, wydawane było od ręki, jednakże kosztowało zawrotne 17 złotych. Na szczęście w ostatnim czasie nie musimy narażać się na zbędne koszty, tak jak w przypadku powyżej, ze strony Żandarmerii Wojskowej wystarczy pobrać oświadczenie o miejscu stałego pobytu, następnie wydrukować, wypełnić i dołączyć do pozyskanych. Właśnie uzyskałeś:

4. Oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Krok 4: Uzyskaj dowód wniesienia opłaty skarbowej

 Twoje miejsce zamieszkania determinuje oddział Żandarmerii Wojskowej która będzie prowadzić postępowanie administracyjne wobec twojej osoby. Na dzień 30.12.2017 wysokość opłaty to 242 zł, ponadto na chwilę obecną mamy następujące Oddziały Żandarmerii Wojskowej:

 • MAZOWIECKI ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ŻAGANIU;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W KRAKOWIE;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W SZCZECINIE;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ELBLĄGU;
 • ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY;

Szczegółowe i najbardziej aktualne dane dotyczące oddziałów, oraz numery rachunków do uiszczenia jakże ważnej opłaty znajdziesz na ich stronie głównej. Gratuluję po dokonaniu wpłaty, zaksięgowaniu przelewu oraz wydrukowaniu dowodu wpłaty uzyskałeś:

5. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – 242 zł, tytułem – „pozwolenie na broń ” na konto podane na stronie właściwego oddziału ŻW;

 

Krok 5: Uzyskaj dokumenty poboczne

6. Kserokopia dowodu osobistego, wykonaj w taki sposób aby obie strony dowodu osobistego znajdowały się na jednej kartce;

7. Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm – w ubiorze cywilnym.

 

Krok 6: Wypełnij podanie o broń do celów kolekcjonerskich

Wniosek, oferowany jako wzór znajdziesz na stronie Żandarmerii Wojskowej. Wzór nieco poprawiony przez nasze stowarzyszenie, znajdziesz, pod tym linkiem (nowy wniosek). Do podania, musisz dołączyć następujące załączniki:

 1. Statut/ Regulamin stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (potwierdzony za zgodność w stowarzyszeniu);
 2. Zaświadczenie o byciu członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim;
 3. Wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści.
 4. Oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu.
 5. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej – 242 zł, tytułem – „pozwolenie na broń ” na konto podane na stronie właściwego oddziału ŻW;
 6. Kserokopia dowodu osobistego, wykonaj w taki sposób aby obie strony dowodu osobistego znajdowały się na jednej kartce;
 7. Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm – w ubiorze cywilnym.

Pytanie: Czy do podania o broń nie powinienem załączyć życiorysu, ewentualnie innych dokumentów.

W dniu 27.12.2017 roku, nasze stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej powyższego problemu do Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Dnia 03.01.2018 Pan ppłk Artur Karpienko odpowiedział na nasze pytania: kliknij miniaturę poniżej aby zapoznać się z odpowiedzią:


Odpowiedź Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

Czy którykolwiek z Oddziałów Żandarmerii Wojskowej obligatoryjnie lub fakultatywnie wnosi o załączenie życiorysu żołnierza zawodowego do składanego podania o broń palna do celów kolekcjonerskich?

” Dokument w postaci życiorysu żołnierza zawodowego nie jest wymagany jako załącznik do składanego wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich. W związku z powyższym Oddziały ŻW jako organa administracji nie żądają dostarczenia takiego dokumentu od wnioskodawcy. Jednakże osoby składające wniosek niejednokrotnie same załączają ww. dokument, jako dodatkowy, który ma przekonać organ prowadzący postępowanie, iż po jej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki aby takie pozwolenie na broń uzyskać”.


Gratuluję, po wysłaniu wniosku oraz wszystkich załączników rozpoczęto postępowanie administracyjne wobec Ciebie.

W ramach postępowania zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy we wnętrzu twojej Jednostki Wojskowej (Żandarmeria Wojskowa) oraz w otoczeniu bezpośrednio przez Ciebie zamieszkiwanym

(Policja)…. niestety chwilkę to potrwa… W konsekwencji powyższych kroków drogą pocztową otrzymasz decyzję administracyjną na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich. Podobną do tej zamieszczonej jako przykład obok –>

Czy teraz możesz już kupić broń? Nie, aby nabyć broń potrzebujesz promesy!.

 

 

Mam już pozwolenie posiadania broni do celów kolekcjonerskich, jaka promesa?

Odpowiedź na to pytanie uzyskasz, pod tym  linkiem