Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

 3,499 total views,  2 views today

Wymagany poziom wiedzy na starcie: szkoła podstawowa.

Rekomendowane wcześniejsze szkolenia: brak.

Czas potrzebny do ukończenia szkolenia: minimum 5 godzin. (Jeszcze nikt nie ukończył szkolenia szybciej)


W wyniku opanowania treści kursu uczestnik szkolenia nauczy się oraz zostanie sprawdzony z opanowania następujących tematów:

 • Określanie stron świata;
 • Określanie kierunków i odległości;
 • Posługiwanie się busolą;
 • Wybrane znaki umowne wykorzystywane w mapach wojskowych;
 • Typowe formy rzeźb terenu (wkrótce)
 • Orientowanie mapy;
 • Określanie miejsca stania (wkrótce);
 • Określanie współrzędnych punktów na mapie;
 • Pomiary kątów na mapie;

Udział w szkoleniu daje dostęp do:

 • 9/11 Lekcji;
 • 13 Zagadnień;
 • 7 Quizów;

Szkolenie zawartość

Rozwiń wszystko
1. Orientacja w terenie bez mapy
3. PRACA Z MAPĄ